Organisation för Regional koordinering psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa har två regionala koordinatorer, styrgrupp, samordningsgrupp och processtöd samt flera samverkansparter för arbete kopplat till handlingsplan och stimulansmedel.

Styrgrupp

Beredningsgruppen för Nya Perspektiv

Samordningsgruppen RKPH

Samordningsgruppen är en del av Nya perspektiv.

Representanter för Regional Värmland: Maja Deckner, Agneta Nilsson Lohse, Anna-Karin Törnqvist, Annika Ode, Cecilia Tufvesson

Representanter för länets kommuner: Eva Lindqvist, Felicia Weinberg, Ingela Gustafsson, Katarina Hammargren, Marika Olsson

Representant för föreningar: Ann-Mari Johansson

Regionala koordinatorer

Anna-Carin Johansson, Region Värmland och Sophia Alm, kommunerna 

Projektägare

Region Värmland