Artiklar om patientnärmre vård

Här hittar du olika artiklar som handlar om patientnärmre vård.

2014-11-12 Patientnärmre vård och arbetsmiljö
Artikel i nyhetsbrevet Nordic Labour Journal 
Patient-focused care improved staff’s work environment

2014 Implementation of patient-focused care: before-after effects (abstract),
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 27 Iss: 7, pp.594 - 604

2012-08-01 Karolinska universitetssjukhuset vill skapa Sveriges bästa geriatrikavdelning och omvårdnaden ska vara baserad på ett Patientnärmre arbetssätt.
Läs Vårdfokus nr 8/2012 här.

2012-03-01 Patientnärmre vård på kirurgen och njurmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad uppmärksammas i tidskriften Vårdfokus nr 3/2012.
Läs vårdfokus nr 3/2012 här.

2011-09-27 Patientnärmre vård införs på akutpsykiatrisk avdelning efter undersökning av närståendes upplevelse av bemötande från vårdpersonal, tidskriften Chefer och Ledare i vården 3/2011
Patientnärmre vård innebär en utvecklad teamsamverkan som leder till ökade möjligheter att observera, värdera, planera, åtgärda och utvärdera vården för och tillsammans med patienterna. Artikeln.

2011-09-07 Patientnärmre rond i Eksjö
Martin Rejler överläkare och doktorand, Höglandssjukhuset Eksjö driver forskningsprojekt om ronden. Det nya rondformatet avser att förbättra patientens integritet, underlätta interprofessionell kommunikation och förbättra vårdplaneringsprocessen. Läs mer.

2011-08-12 "Patientnärmre vård bidrar till bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet", tidsskriften Chefer & Ledare i vården nr 2/2011 - Den krävande arbetssituationen bidrog till att vi tappade patientfokus och istället började fokusera på våra egna behov för att klara av det dagliga arbetet. Allt detta gjorde att jag som chef och arbetsledare var tvungen att hitta en lösning skriver Rigmor Lindgren avdelningschef, onkologiska kliniken avdelning 1, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Lösningen blev Patientnärmre vård, hur det gick till kan du läsa här.

2011-08-03 Vårdfokus tipsar om Marianne Indes bok "Ännu närmre"
För den som står inför en förändring på sin egen enhet ger boken god vägledning och ett bra stöd – också när det gäller att hantera problem och hinder på vägen, skriver Annica Jonsson, recensent, Vårdfokus