Planering och uppföljning av dagligt arbete

Att förstå och följa Patientnärmre vårds strukturer i vardagen utgör verktygen i utvecklingsprocessen. I satsningen ingår också att likrikta och ensa de olika verksamheterna för att öka "vi-känslan" och möjligheter för utbyte av tjänster och kunskap.