Nyheter Laboratoriemedicin

Tillfälligt driftstopp Provtagningsanvisningar

Onsdag 11/12 klockan 13:00-15:00 planerar Region-IT göra tekniskt underhåll på plattformen för provtagningsanvisningar.

Ny gemensam lot på internkontroll till HemoCue Hb

Senast den 11 november 2019 behöver ni byta till en ny lot av HemoTrol Normal (Level 2) eftersom den gamla är slut i laboratoriets lager.

Beställningsförändringar för S-Proteiner

Tidigare har det bara funnits en profil i Cosmic där elfores och manuell bedömning alltid ingår. Nu har nya profiler skapats utan elfores och bedömning. I meddelandet finns en sammanställning av alla nya profiler.

Ny svarsrutin för M-komponenter

För att underlätta uppföljningen av M-komponenter i serum kommer de att svaras ut som ett siffervärde på en egen rad i "Svar provbunden" i Cosmic. Den nya svarsrutinen börjar från den 17/6.

Nya provtagningsrutiner för blododlingar

Provtagningsanvisningarna för blododlingar har uppdaterats, läs gärna provtagningsanvisningen. De väsentligaste nyheterna är att slaskrör alltid ska tas före blododling och att alla 4 flaskorna kan tas vid samma punktionstillfälle.

Ny lot på internkontroll till HemoCue Glukos

Senast den 29 maj behöver ni byta till en ny lot av GlukoTrol-NG nivå 2 eftersom den gamla passerar utgångsdatum under juni.

Byte av analysmetod för S-fria kappa- och lambdakedjor

Successivt metodbyte S-Kappakedjor fria samt S-Lambdakedjor fria under cirka fyra månader med start 2 maj.

Förändring av gränser som gäller för att klassificera en bakterie mot ett visst antibiotikum

EUCAST, som är den organisation som fastställer de gränser som gäller för att klassificera en bakterie som S, I eller R mot ett visst antibiotikum, har nu genomfört flera ändringar som leder till en förändring av innebörden av S-, I- och R-systemet.

P-PTH (Parathormon) får nytt referensintervall

Ny metod och nytt referensintervall från och med 2019-04-15.

B-Retikulocyter får nya referensintervall

I samband med instrumentbyte har retikulocytresultaten blivit något högre. Därför har referensintervallen setts över. En egen undersökning på friska vuxna ger 30-91 x 10E9/L som nytt referensintervall.

Tillbaka till Laboratoriemedicin