Klinisk kemi

Klicka på bilden eller länken för att skriva ut en remiss.

Obs! Inga remisser får skickas via e-post.
Om du har frågor ring (054-1)915 00, 915 30.

Rutin och jour 

Uppdaterad 2019-02-27

Remiss Rutin/Jour

Specialanalyser

Uppdaterad 2019-04-03

Konsultremiss

Uppdaterad 2019-01-29

Konsultremiss

Remisser till Antikoagulationsmottagningen Centralsjukhuset