Alarmsymtom

Alarmsymtom och fynd som signalerar cancer som finns angivna under misstanke och välgrundad misstanke i de standardiserade vårdförloppen.

Observera att symtom och fynd måste ses i sitt sammanhang i respektive standardiserade vårdförlopp (SVF) och att symtomen också är vanliga i andra sjukdomstillstånd än cancer. Symtom som uppenbart leder tanken till ett visst SVF finns inte med i sammanställningen.

Länkarna leder till respektive vårdprocess där länken "Ingång till standardiserat vårdförlopp" innehåller kriterierna för misstanke och välgrundad misstanke.

Sammanställningen är hämtad från Regionalt cancercentrum (cancercentrum.se).