Min vårdplan

Min vårdplan på 1177.se kan patienten nå via smartphone, läsplatta eller dator. Den kan uppdateras på distans och följa med patienten genom vårdprocessen även när olika vårdgivare är involverade.

Arbete pågår med att ta fram och erbjuda nationella versioner av Min vårdplan cancer som kan användas i alla regioner och verksamheter. Planen är att ta fram och ge ut en nationell Min vårdplan per diagnos/diagnosgrupp dels i pappersform, dels på 1177.se.

Flera verksamheter erbjuder redan sina patienter Min vårdplan på 1177.se och införanden pågår på flera håll i landet.

Förutom tillgång till informationsinnehållet i Min vårdplan kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär. På sikt kommer man även kunna se instruerande filmer, till exempel om rehabiliteringsövningar.

Min vårdplan digitalt 1177.se

Patientinformation

Stöd för införande

Vanliga frågor och svar om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden