Vårdbegäran, kontaktvägar och länkar

Du som vårdgivare kan skriva en vårdbegäran till vuxenhabiliteringen för att patienten ska få kontakt med oss. Patienten måste själv vilja ha vår hjälp och godkänna vårdbegäran, även om någon annan gör ansökan.

Skicka vårdbegärn i Cosmic

Vårdgivare med tillgång till Cosmic skickar sin vårdbegäran elektroniskt.

Skicka vårdbegäran med hjälp av blankett

Gäller vårdgivare som ej har Cosmic. Vårdbegäran blankett (pdf) och Vårdbegäran blankett lathund (pdf). Observera att underlag för diagnos måste bifogas.

Länkar