Kognitionshjälpmedel

Nytt avtal för kognitiva hjälpmedel gällande 20171001 till och med 20190930 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Upphandlingen är gjord tillsammans med hjälpmedelscentraler i 7-klövern (mellansvenska regionen).

För upphandlingen av kognitiva hjälpmedel är avtalet skrivet med flera leverantörer per upphandlat objekt. De produkter som klarade skall-kraven i kravspecifikationen blev antagna. Motiveringen till att använda denna fördelningsnyckel i upphandlingen är att den individuella utprovningen är av sådan vikt inom denna grupp. Avrop sker enligt:

Steg 1 enligt fördelningsnyckeln brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning och identiferar den eller de produkter som uppfyller brukarens behov och önskemål.

Steg 2 om mer än en produkt uppfyller brukarens behov väljs den produkt som är medicintekniskt klassad enligt Medicintekniska produktdirektivet 93/42/EEG.

Steg 3 om mer än en produkt uppfyller ovanstående steg välj den produkt som har lägst pris.

 

I regionens hyrsystem för kognitiva hjälpmedel kommer i första hand utgångna modeller levereras, exempelvis Somnas kedjetäcken.

De produkter som ingår i kognitiva hjälpmedels förskrivningsbara sortiment och som inte är upphandlade förskrivs som tidigare.

Tids- och planeringshjälpmedel: se Sortimentskatalog i WebSesam

Sinnesstimuleringshjälpmedel - tyngdtäcken och tyngvästar: se Sortimentskatalog i WebSesam