Nyheter Hjälpmedelsservice

Dyna Stealth Solution 1 från Salubrious ersätts av Stealth Glacial

Nytt avtal aktivrullstolar 1/12 2019

Produktinformation om dynor Vicair Classic from 1 november 2019

Nytt avtal dynor 1 november 2019

Utbildning Snap + Core First 6 nov och 15 nov

Föreläsning om demens - Gun Aremyr 6 feb 2020

Trycksårsdagen 2019

Workshop Handi och MEMOplanner 5 dec

Rangordning för tyngdtäcken borttagen

Minimässa Dynor 19 november 2019

Med anledning av nytt avtal för dynor som träder i kraft 1 november bjuder Hjälpmedelsservice in till minimässa.

Utbildning "förflyttning med personlyft" november 2019

Påminnelse om att anmäla sig till uppdragsutbildningen "Förflyttning med personlyft", grundkurs 26-27 november samt påbyggnad 28 november. Det är önskvärt att vi får så många anmälningar som möjligt så vi kan fylla grupperna. Ej fyllda grupper påverkar priset men avgör även om vi över huvud taget ska genomföra utbildningen.

Ännu en ändrad prioriteringsordning för kedjetäcken

Förskrivarutbildning grund 24 oktober 2019

Utbildning förflyttning med personlyft november 2019

Utbildningen är en uppdragsutbildning som genomförs av HjälpmedelsCenter Sverige (HMC). Läs mer...

Ändrad prioriteringsordning kedjetäcken

Bifoga orderguide med förskrivning

Nytt glidlakan Qorpus Vita från Sanicare

Sanicare har gått över till endast ett glidlakan, Qorpus Vita, och därmed ersatt sitt fodrade glidlakan till två nya modeller varav det ena är mönstrat.

Information gällande beställning av överdrag till dynor från Göran Sjödén

Information från Panthera

Panthera kan nu erbjuda S3 broms med förlängd bromsspak.

Utprovningsprotokoll ReTurn

Synergy Solution byter namn

Nya lathundar brukarstyrda drivaggregat

Nu finns nya lathundar för brukarstyrda drivaggregat under bassortiment - drivaggregat.

Armbandsklocka Svea utgått - Diana istället

Nytt kedjetäcke i avtal kognitionshjälpmedel

Uppdatering dokument - spisvakt

Tillbaka till Hjälpmedelsservice