Förändrade riktlinjer från 1 januari

Förändrade riktlinjer för vuxna beslutade i Hjälpmedelsnämnden att gälla från 1/1-16

Förändrade riktlinjer där kostnadsansvaret ligger på kommunen (Nivå 2b)

Bad- och duschstolar, badbrädor, pallar (09 33 03)
Förtydligande av målgrupp, lagt till ”stora svårigheter”, vilket innebär att enklare duschpallar blir egenansvar för de som inte har stora svårigheter.

Sittdynor (04 33 03 och 18 10 06 (ny ISOkod))
Utökad målgrupp med ”Personer som postoperativt har stora svårigheter att sitta”

Bokstavs- och symbolsatser (22 21 03)
Tillfört att bildbasprogram ingår i riktlinjen och att ”Förbrukningsartiklar bekostas av brukare”

Riktlinjer där kostnadsansvaret ligger på landstinget
(
Nivå 1) (Hjälpmedelsservice) 

Eldrivna rullstolar med manuell styrning (12 23 03)
Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning (12 23 06)
Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar (12 23 12)

Kravet på läkarintyg tas bort. Istället framgår att ”Remiss ska styrka personens förflyttningsbehov och medicinska status, prognos, omdöme och synförmåga.”

Texttillägg har gjorts för att förtydliga målgrupp och kriterier och även ändrad text angående behovet och under övrigt.

Tillagd tex text under Kriterier:.
Eldriven rullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.
Personen ska inte ha pågående alkohol- eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.
 

Förändringar inom kognitionsområdet
Almanackor, kalendrar och planeringssystem (22 27 15).
Avseende avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.
Gällande programvara ändrat kostnadsansvar från kommun till landstinget.

Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet (042718)
Ändrad text under Förskrivning av flera: Tidigare stod det Nej.
Inom riktlinjen ingår olika typer av täcken och västar.

Förändringar inom kommunikationsområdet (Nivå 1)
har en del liknande textförändringar gjorts på flera riktlinjer
Röstgenerator (220903)
Röstförstärkare (220906
)
IR-system (221827)
Samtalsapparater (222109)
Programvara för närkommunikation (222112)
Telefontillbehör (222421)
Bärbara datorer och hand- och fickdatorer (223306)
Omkopplare (240918)
Ny riktlinje
Stativ 241812