04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet.

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm, motorisk oro, emotionella störningar, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt rums- och kroppsuppfattning och eller perceptuella störningar.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning på grund av någon eller några av målgruppens funktionsnedsättningar.

Mål med hjälpmedlet:

Ökad uthållighet, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning till följd av bättre sömn- och dygnsrytm. Minskad stress, ångest och oro.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Tvätt bekostas av brukaren enligt tvättanvisningar.


Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning tyngdtäcke

 • Bedöm personens sömnfunktion och dygnsrytm. Bedöm även motorisk oro, emotionella störningar, koncentrationsförmågan, rums- och kroppsuppfattning och om det finns perceptuella störningar.
 • Bedöm hur personens dagliga aktiviteter fungerar.
 • Se över sovrumsmiljön med tanke på intryck: temperatur, ljud och ljus. Prova först om förändringar i miljön kan förbättra sömnen.
 • Följ den informationen som står på 1177 innan du förskriver ett tyngdtäcke, det vill säga se över personens tempo i vardagen, intag av alkohol och kost, motion, avslappning och läkemedel med mera.
 • Ta reda på vad personen använder som sovtäcke. Prova till exempel ett tyngre täcke, extra filt, sovsäck eller andra metoder för att göra bädden ombonad och trygg.
 • Utförlig dygnsbok ska föras innan förskrivning av tyngdtäcke (VAS-skala med siffror)
 • Utförlig dygnsbok ska föras innan förskrivning av tyngdtäcke (VAS-skala utan siffror)

Bedömning tyngdväst

 • Bedöm motorisk oro, emotionella störningar, koncentrationsförmågan, rums- och kroppsuppfattning och om det finns perceptuella störningar. 
 • Bedöm hur personens dagliga aktiviteter fungerar. 

Utprovning tyngdtäcke

 • Vid utprovning ska personen själv alternativt närstående eller personal föra dygnsbok.
  Beroende på vem som ska fylla i dygnsboken finns det två olika varianter, en enklare och en mer utförlig:
  - Enkel dygnsbok som fylls i efter varje tillfälle som täcket används.
  - Utförlig dygnsbok som fylls i veckovis (VAS-skala med siffror).
  - Utförlig dygnsbok som fylls i veckovis (VAS-skala utan siffror). 
 • Det är viktigt att se till personens behov vid användandet av tyngdtäcke. En mjukstart rekommenderas i början av en behandling. Prova tyngdtäcket cirka en halvtimme om dagen. Första tiden helst under dagtid och i samband med vila. Om det finns möjlighet är det bra att förskrivaren observerar hur personen reagerar på tyngdtäcket. Efter introduktionen ökar man antalet timmar successivt allteftersom man ser att användaren reagerar positivt på behandlingen.
 • Vid osäkerhet om vilket täcke som passar personen bäst finns ett utprovningsrum på Hjälpmedelsservice, boka hos hjälpmedelskonsulent. Det går även bra att låna täcken via hjälpmedelskonsulent. Effekten av täcket ses relativt omgående och därför bör lånetiden inte överstiga mer än två veckor. Den som lånar ansvarar för att täcket är rengjort vid återlämnandet. Andra rutiner gäller för förskrivare inom Region Värmland som har ett "lånesystem" för kognitiva hjälpmedel.
 • Var uppmärksam på överstimulering, tecken på detta kan vara för mycket sömn.
 • Var uppmärksam på att ett tungt täcke kan ge tryck på särskilt utsatta ställen som till exempel hälar och tår.
 • Ljudet från bollarna kan bidra till överstimulering.
 • Kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos personen kan medföra att andningskapaciteten blir för dålig. Övervaka därför användningen av täcket hos personer där sådan risk kan föreligga. Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk för användare med svag motorik när hygienöverdrag används.
 • Tyngdtäcke med kedjor innehåller stål. Om brukaren har inopererad utrustning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet, rådgör med ansvarig läkare.
 • De flesta tyngdtäcken går att tvätta i vanlig tvättmaskin. Tyngre täcken har dragkedja som ska delas på innan tvätt. Levereras tyngdtäcket med tvättpåse så ska den användas vid tvätt.
 • Tyngdtäcken ska användas med påslakan.

Utprovning tyngdväst 

 • Mät bröstmåttet på personen för att kunna välja storlek på västen.
 • När västen är invand är rekommenderad användningstid cirka 20-60 minuter per tillfälle.
 • Effekten av västen kan vara "i stunden" när västen är på men den kan även komma efter användning eller både och.
 • Vid introduktion av västen bör den användas korta stunder. Öka tiden och antal tillfällen successivt.
 • Uppföljningsblankett bör följa med västen vid utprovning. Se respektive väst.
 • Tvätt av västen sker i vanlig tvättmaskin i tillhörande tvättpåse. 

 

Sortiment

Tyngdtäcken

Tyngdtäcke som har kedjor: formar sig efter kroppen och ger en följsam och omslutande känsla. Finns i vikterna 4, 6, 8, 10, 12 och 14 kilo. Från och med vikten 8 kilo är täcket delbart för att möjliggöra bland annat tvätt i en vanlig tvättmaskin, skonsamt program.Tänk på att maskinen ska klara motsvarande vikt. Använd alltid den medföljande tvättpåsen.

Fibertäcke: är mjukt och har följsamma och omslutande egenskaper och ger ett jämnt tryck över hela kroppen. Viktelementen i fibertäcket utgörs av polyesterfiber och vikten av täcket avgörs av mängden fibrer. Är delbart och tvättas och torktumlas separat, skonsam centrifugering med lågt varvantal (400 eller 600), kan torktumlas på medelvärme, skonsamt tvättmedel. Det finns ett varmare och ett svalare täcke. Finns i vikterna 4, 6, 8, 10,12 och 14 kilo. 

Täcken med punktvist tryck: här finns två varianter, täcken med bollar och täcken med kulor. som ger taktilt och proprioceptivt stimuli över hela kroppen.

Omslutande funktioner: här finns täcken med kedjor eller småkulor för värme och omslutande funktioner och måttlig taktil stimulering.

För mer information, se Sortimentskatalog i WebSesam


Tyngdvästar

Kedjevästen är en dagprodukt som framförallt påverkar känsel-, muskel- och ledsinnena. Användaren får stimulering tack vare kedjorna i västen och detta ger en lugnande effekt. Genom att lugna sinnena kan användaren lättare koncentrera sig på vardagen och dagliga aktiviteter. Kedjevästens utformning gör att den kan bäras både under och utanpå en tröja, allt utefter användarens behov. För att bevara rörlighet och ge möjlighet att bära västen under längre perioder är inga kedjor placerade över axlar och skulderblad. Finns i storlekar: small, medium, large och x-large. Måttabell.

Bollvästen ger punktvis tryck på huden, som tillsammans med tyngden stimulerar både det djupa beröringssinnet och muskel- och ledsinnet. Västen kan användas under aktivitet som när personen är i behov av att samla ihop kroppen och förbättra sin koordination och koncentrationsförmåga. Finns med både 25 mm bollar och 38 mm bollar i olika storlekar. Bollvästen finns även med axelöppning i olika storlekar. Utvärdering bollväst.


Tyngdväst med fibrer ger ett mjukt och jämnt tryck mot kroppen. Västen har en kraftig insydd resår i midjan som spänns åt efter egen önskan. För personer som behöver stöd i sin koncentration i vardagen. Finns i storlekar small, medium, large, x-large och xx-large. Utvärdering fiberväst.

För mer information se Sortimentskatalog i WebSesam.

Uppföljning tyngdtäcke

 • Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt, men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.
 • En uppföljning efter några dagar rekommenderas.
 • Uppföljning ska ske med hjälp av dygnsboken inom 3 till 6 veckor.
 • Viktigt att utvärdera om tyngdtäcket har haft den effekt som var målet med hjälpmedelet till exempel minskad stress, oro och ångest. Utvärdera om den eventuellt förbättrade sömnen har lett till en ökad uthållighet, koncentrations- och aktivitetsförmåga.

Uppföljning tyngdväst 

 • Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt, men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.
 • En uppföljning efter några dagar rekommenderas.
 •  Viktigt att utvärdera om tyngdvästen har haft den effekt som var målet med hjälpmedelet t ex minskad stress, oro och ångest. Utvärdera om den eventuellt förbättrade sömnen har lett till en ökad uthållighet, koncentrations- och aktivitetsförmåga.
 • Uppföljning efter 3 till 6 veckor.