Att bli förskrivare

Här får du information om hur du blir förskrivare.

Kompetens att förskriva inkontinenshjälpmedel har legitimerad läkare, distriktsköterska som i distriktsköterskeutbildningen fått utbildning i blåsdysfunktion och inkontinensvård.
Gäller även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska. Vår policy i Värmland är att en förskrivare har godkänd förskrivarutbildning inom blåsdysfunktion och inkontinensvård. Detta gäller inom kommun, Region Värmland och enheter som är anslutna till Region Värmland genom hälsoval Värmland.

För att få formell förskrivningsrätt krävs att verksamhetschef respektive den medicinskt ansvarige/enhetschef intygar att berörd person vid angiven arbetsplats ska ha förskrivningsrätt för inkontinensprodukter och uppfyller något av ovanstående krav (SOSFS 2008:1).

Förskrivningsrätten ska ingå i tjänsten. Vid ändring till annan tjänst, upphör förskrivningsrätten.

Vid byte av likvärdig tjänst till annan enhet skall adressändring ske, se nedan.

För att få förskrivningsrätt, kod och inloggningsuppgifter för

Region Värmlands personal behöver fylla i ansökan om andvändarkonto i Guide och få den godkänd av sin verksamhetschef.
Du behöver INTE fylla i personnummer eller beställarkundnummer. Vill du kunna logga in med ditt Siths-kort behöver du uppge ditt hsa-id. När blanketten är ifylld och påskriven så skickar du den antingen med internposten till Isabell Hassel, Patientsäkerhetscentrum Regionens hus eller scanna in ansökan och maila den till Isabell Hassel  

För Karlstad kommuns personal är det enhetschef för hälso-och sjukvård och för övriga kommuner är det MAS som beställer personlig kod för personal hos Onemed. Blankett finns på www.onemed.se (kundservice, katalog/blanketter, ansökan om kundnummer). 

Förskrivaren får sedan mejl med ett lösenord samt inloggningsuppgifter och manual till beställningssystemet Guide.