Om oss

Här hittar information om personer som arbetar med inkontinensfrågor inom både Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Kostnadsansvarig

Tobias Nyåker, enhetschef Hjälpmedelsservice Karlstad tfn; 010-83 171 81
mejladress: tobias.nyaker@regionvarmland.se  

Driver inkontinensfrågor i Värmland och är sammankallande av styrgruppen. Är kontaktperson till hjälpmedelsnämnden.

Konsulent med inriktning inkontinensvård och inkontinenshjälpmedel

Therese Lundström,
Hjälpmedelsservice,
Östanvindsgatan 14,
65221 Karlstad,
tfn. 010-83 171 99, mejladress: therese.lundstrom@regionvarmland.se

I konsulenten arbetsuppgifter ingår:

 • att utveckla inkontinensvården i Värmland,
 • att driva nätverk och vara ett stöd för förskrivare inom kommun och Region Värmland,
 • att leda sortimentgruppernas arbete och vara behjälplig i upphandlingsarbete och följa produktutvecklingen inom inkontinensområdet,
 • att utveckla hemsidan,
 • att erbjuda och följa upp behov av utbildning,
 • att följa upp och kostnadsbevaka inkontinenshjälpmedel,
 • att bevilja dispenser,
 • samt att bevaka utvecklingen omkring inkontinens både nationellt och internationellt.

Styrgrupp

Gruppen är  för närvarande vilande.

Styrgruppens syfte är:

 • Att strukturera och utveckla verksamheten inom inkontinensvården.
 • Att styra upphandlingsprocessen för inkontinensprodukter inom öppna vården för både kommun och region

Sortimentsgrupper 

Sortimentsgruppernas arbetsuppgift är att delta i och följa upphandlingsarbete av inkontinenshjälpmedel. De ska därefter följa upp upphandlat sortiment samt granska och testa nya produkter.

En grupp finns för absorberande material och en för urinavledande produkter. I grupperna finns representanter som distriktssköterskor/sjuksköterskor inom både region och kommun och uroterapeuter för att se till behoven för barn, kvinnor, män och äldre.

Avtalscontroller

Malin Asplund, Regionens hus, malin.asplund@regionvarmland.se
tfn.010-83 141 09

Avtalscontroller arbetar på upphandlings- och avtalsenheten, sköter avtalsförvaltningen vilket innebär att följa upp inköpsstatistik, leveransstatistik och göra tillägg och förändringar i avtalet i det fall det behövs. Det är till Malin Asplund man skall vända sig till vid exempel leveransproblem 

Uroterapimottagningarna i Värmland

 • Centralsjukhuset Karlstad urologsektionen: 010-83 154 41
 • Centralsjukhuset Karlstad kvinnokliniken: 010-83 154 41
 • Centralsjukhuset Karlstad barnkliniken: 010-83 161 25
 • Sjukhuset Arvika: 0570-71 22 79
 • Sjukhuset Torsby: 0560-472 09 eller 0560-472 10