Dispensansökan

Vid speciella behov som inte tillgodoses med det upphandlade sortimentet kan man ansöka om dispens.

Förskrivning av icke upphandlade produkter

Vid speciella behov som inte tillgodoses med det upphandlade sortimentet kan man ansöka om dispens. På dispensansökningsblanketten ska tydligt framgå vilka produkter ur upphandlade sortimentet som har provats och även en beskrivning av varför produkten/erna inte fungerar. Fyll även i namn och artikelnummer på den produkt som önskas istället. Dispensansökan kan fyllas i via dator och sen printas ut.

Dispensen skickas till Therese Lundström, Hjälpmedelsservice. Vissa dispensprodukter som blir beviljade skickas till avtalscontroller Malin Asplund som tar kontakt med aktuell leverantör för att avtala ett pris på produkten. 

Dispensen gäller under ett år, därefter måste ny dispensansökan göras om behovet av produkten fortfarande finns.