Vårdbegäran, kontaktvägar och länkar

Du som vårdgivare kan skriva en vårdbegäran till vuxenhabiliteringen för att klienten ska få kontakt med oss. Klienten måste själv vilja ha vår hjälp och godkänna vårdbegäran, även om någon annan gör ansökan.