Hjälpmedelsservice

Regelverk

De regelverk för hjälpmedel som styr förskrivning och arbetssätt.

Sortiment

Det bassortiment som gäller för Värmland, samt information om TENS.

Kalender

I vår kalender hittar du kommande utbildningar, möten, sortimentsgrupper, med mera.

MEMO Dayboard

MEMOdayplanner byter namn till MEMO Dayboard plus några uppgraderingar.

Nyhet Etac

Förbättrat framgaffelfäst för låg sitthöjd till Cross, för mer information se leverantörsinformation

Nyhet från Mercado Medic

Etiketten med information angående automatisk frånkoppling av batteriet har uppdaterats. Mer information finns under fliken leverantörsinformation.