6.2 Personer som tillfälligt vistas i annat län

En tillfällig vistelsekommun är inte skyldig att erbjuda hemsjukvård till en person som vistas tillfälligt i kommunen men kan med stöd av Hälso-och sjukvårdslagen erbjuda hemsjukvård frivilligt. Vistelsekommunen kan inte kräva ersättning från hemlandstinget (om landstinge/regionent är huvudman på den enskildes hemort) eftersom riksavtalet för utomlänsvård endast omfattar landstinget/regionen och inte kommunerna.
Om vistelsekommunen erbjuder hemsjukvård ska även hjälpmedel erbjudas.

Vid behov av att låna hjälpmedel tillfälligt, se flik 7.4.

Vid behov av landstingets/regionens hälso- och sjukvård gäller riksavtalet, se flik 6.3.