Nyheter Hjälpmedelsservice

Gate bjuder in till webbinarium i november och december 2020

I samband med Stoppa Trycksårsdagen bjuder Gate in till 4 st olika Webbinarium inom området trycksår.

Digitalt frukostmöte med Invacare

OBS!! Fullbokat. Invacare kommer att komma med nya datum längre fram.

Studie om duschvagn Carevo från Arjo

Under Leverantörsinformation kan du läsa om hur "flexi-zon" på duschvagn Carevo förbättrar den tryckavlastande effekten.

Internationella trycksårsdagen 2020

Den 19 november inträffar den Internationella trycksårsdagen.

Genomgång nytt avtal gånghjälpmedel onsdag 25 november

Nytt avtal Portabla ramper 2020-11-01

Från och med 1 november har vi ett nytt avtal för portabla ramper. Dessa presenteras under Bassortiment.

Nyhet Etac

Nytt utförande armstöd Prio. För mer information se under leverantörsinformation.

Information från Invacare

Information från Etac

MEMO Dayboard

MEMOdayplanner byter namn till MEMO Dayboard plus några uppgraderingar.

Nyhet Etac

Förbättrat framgaffelfäst för låg sitthöjd till Cross, för mer information se leverantörsinformation

Nyhet från Mercado Medic

Etiketten med information angående automatisk frånkoppling av batteriet har uppdaterats. Mer information finns under fliken leverantörsinformation.

Nyhet Panthera

Rullstol S3 kort ABD har lagts till på vårt avtal. Se mer information under leverantörsinformation.

Nyhet från Decon

En estetisk uppdatering har gjorts av E-Drive och E-Move. Ser mer information under leverantörsinformation.

Remiss eldriven rullstol

Information från konsulenterna för eldrivna rullstolar.

Förskrivarutbildning kognitivt stöd 12 november - FULLBOKAD

Nytt avtal antidecubitusmadrasser 1 oktober

Nu har ytterligare en madrass inkommit på det nya avtalet.

Nytt avtal antidecubitusmadrasser 1 oktober 2020

1 oktober kommer delvis ett nytt avtal för antidecubitusmadrasser att träda i kraft.

Förskrivarutbildning kognitivt stöd nov 2020

Avtal antidecubitusmadrassen

Gällande avtal för antidecubitusmadrasser är förlängt till och med 30 september. Detta på grund av överprövning.

Uppdatering riktlinje tyngdprodukter

Information om nytt utförande ryggdyna och ryggklädsel rullstol Prio

Information om rullstol Transit

Nytt från Etac

Webinar om Comfort sittdynor

Tillbaka till Hjälpmedelsservice