18 09 03 Arbetsstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som har behov av sittande inomhus och som inte kan tillgodoses med arbetsstol på öppnamarknaden.

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att utföra basala aktiviteter så som t ex att äta, leka och skriva.
  2. Aktivitetsbegränsningar som innebär behov av ett alternativt sittande inomhus.
  3. Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att självständigt förflytta sig i bostaden med rullstol där arbetsstol kan ersätta eller komplettera manuell rullstol och ge större utrymme för aktivitet.
  4. Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att sätta sig/resa sig från stol och det finns behov av kontinuerligt stöd för att komma ner i sittande och åter upp i stående.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra en ökad/bibehållen aktivitetsförmåga vid måltider, lek och inlärning med ett funktionellt sittande.
  2. Möjliggöra ett funktionellt alternativt sittande.
  3. Möjliggöra att förflytta sig i bostaden.
  4. Möjliggöra att självständigt sätta/resa sig.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip

Övrigt: