18 09 31 Sitsar, säten, sittsystem och abduktionsblock

Individuell sits (formgjuten)

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som har behov av ett anpassat sittande som kräver mer korrigering än vad standardsitsar och dynor ger.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att bibehålla en funktionell sittställning med standardsittsystem/dyna, i förebyggande och/eller korrigerande syfte.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra ett funktionellt alternativt sittande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt: