18 30 15 Portabla ramper

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som förflyttar sig med hjulförsedda hjälpmedel.

Kriterier:

  1. Omgivningsfaktorer utanför och/eller i bostaden är så hindrande att barnet inte kan förflytta sig med hjälpmedel självständigt eller med annan person.
  2. Ofta återkommande behov av att medföra ramp på annan plats än den egna bostaden. Behovet ska vara frekvent.
  3. Ofta återkommande behov av att medföra eldriven rullstol i bil. Behovet ska vara frekvent

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra ökad tillgänglighet så att förflyttning med hjälpmedel kan ske självständigt eller med hjälp av annan person.
  2. Möjliggöra självständighet/delaktighet i dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.
  3. Möjliggöra att få in eldriven rullstol i bil.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Behovet i bostaden är oftast tillfälligt eller då behovet inte kan tillgodoses med bostadsanpassning.
Endast portabla ramper kan förskrivas.
Åtgärder som faller under bostadsanpassning och bilanpassning omfattas inte.

 


 

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Ramp kan förskrivas vid tillfälligt behov av ramp till den egna bostaden. Vid permanent behov av ramp kan bostadsanpassningsbidrag sökas.

Ska brukaren köra självständigt uppför en ramp kan det endast ske om trappen har ett eller högst två trappsteg. Får brukaren hjälp kan det vara fler trappsteg.

Om rampen används vid flera trappsteg rekommendera den som kör rullstolen att köra baklänges nedför.

Utprovning:

Då rampen används, rekommenderas den som kör rullstolen, att köra rullstolen baklänges nedför rampen.

Övrigt:

Viktigt att följa tillverkarens rekommendationer så att inte lutningen vid användning av portabel ramp blir för kraftig.