Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutar inom sitt ansvarsområde för riktlinjer för förskrivning och vilka produktgrupper inom hjälpmedelsområdet som ska tillhandahållas.

Personliga hjälpmedel till brukare i Värmland förskrivs enligt riktlinjernas målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet hos alla hjälpmedelsverksamheter i Värmland inom hjälpmedelnämndens ansvarsområde.

Riktlinjernas "Råd i förskrivningsprocessen" är ett levande dokument som kan komma att ändras.

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

06 Ortoser och proteser

09 Hjälpmedel för personlig vård och skydd

12 Hjälpmedel vid förflyttning

18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler

22 Hjälpmedel för kommunikation och information

24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

     Kognitiva hjälpmedel är samlade här då de finns inom flera ISO-koder