04 03 27 Andningsmuskeltränare (PEP-hjälpmedel)

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. Fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med akut, kronisk eller med risk för nedsatt andningsfunktion som inte på annat sätt kan bibehålla eller förbättra sin andningsförmåga.

Kriterier:

Funktionsnedsättning som medför nedsatt eller risk för nedsatt andningsfunktion.

Mål med hjälpmedlet:

Förbättra eller bibehålla lungfunktion. Förebygga eller minska lungkomplikationer. Öka aktivitet, delaktighet och vakenhet i vardagen.

Förskrivning av flera:

Ja, vid hygieniska skäl.

Övrigt:

Ett begränsat sortiment kan förskrivas.


Råd i förskrivningsprocessen

Sjukgymnast med kunskap och erfarenhet av PEP-hjälpmedel förskriver hjälpmedlet.
Rutiner och instruktioner för användning av PEP-hjälpmedel måste kunna följas av den enskilde eller personal.

Observandum

Risk för uttröttning av andningsmuskulatur, reflux och dysfagi.
Läkemedelspåverkan på andningsfunktion.
Ventiler har bästföredatum.

Utprovning:

Enklaste hjälpmedel i form av PEP-pipa med munstycke provas först (kan ej kokas).

Manometer ska användas vid utprovning och uppföljning för att säkerställa och bedöma resultat.
Bedömning om delegering eller egenvård.