Kontakt TENS

Hjälpmedelsservice ansvarar för att tillhandahålla TENS-apparater, till enheter som bedriver vård på uppdrag av Region Värmland. I uppdraget ligger att ansvara för inköp, hantera beställningar, utleverans, returhantering och rekonditionering.

Kontakt sker via e-post: hjalpmedelsservice.karlstad@regionvarmland.se  där du beskriver ditt ärende.