Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer

Här ser du delar av Region Värmlands arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinje för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer.


Riktlinjeprocessen

Arbetsgruppens uppdragsbeskrivning 2013-06-19

Konsekvensbeskrivning och utredningsförslag 2014-01-22

 

Vårdprogramprocessen

Levererade vårdprogram:

Nationella vårdprogram inom cancerområdet

 

Uppföljningsprocessen

Resultat Region Värmlands följsamhet:

 

Implementeringsprocessen i hälso- och sjukvården

Verksamhetschef ansvarar för att implementera vårdprogrammet i verksamheten.