Schizofreni och antipsykotiska läkemedel

Översikt över Region Värmlands arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinje för schizofreni och antipsykotiska läkemedel.

Riktlinjeprocessen (avslutad)

Konsekvensbeskrivning schizofreniläkemedel 2013-11-07.

 

Vårdprogramprocessen (pågående)

Levererade vårdprogram:

Utredning och uppföljande vård av vuxna patienter med psykos 2013-12-03.

 

Uppföljningsprocessen

Resultat följsamhet i Region Värmland:

Läkemedelsbehandling vid schizofreni 2015-02-20

 

Implementeringsprocessen i hälso- och sjukvården

Verksamhetschef ansvarar för att implementera vårdprogrammet i verksamheten.