Sjukdomsförebyggande metoder

Översikt av Region Värmlands arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande metoder.

Riktlinjeprocessen (avslutad)

Arbetsgruppens uppdragsbeskrivning 2011-05-16

Viljeriktning UppsalaÖrebro regionen 2012-02-17

Viljeriktning Landstinget i Värmland 2012-09-11

Konsekvensbeskrivning 2012-11-14

 

Vårdprogramprocessen (avslutad)

Levererade vårdprogram:

Sjukdomsförebyggande metoder. Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor. Uppdaterat vårdprogram 2016

Uppföljningsprocessen

Uppföljning uppdrag 2014-02-07
Uppföljning uppdrag 2015-02-20 

 

 

Implementeringsprocessen i hälso- och sjukvården

Verksamhetschef ansvarar för att implementera vårdprogrammet i verksamheten.