Är det etiskt försvarbart att satsa på diagnoser över nätet?

Leder snabbdiagnostik via nätet till felaktiga prioriteringar, till överbehandling eller kanske till eller kanske till satt diagnoser missas? Eller är det tvärtom lösningen på hur vården ska bli mer tillgänglig? Delta i vårt seminarium den 6 maj, på Centralsjukhuset i Karlstad.

Mer information finns i Region Värmlands kalender.

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén