På gång

Är du nyfiken på vad som är på gång hos etikkommittén? Vi anordnar bland annat seminarier och informationstillfällen för personal och allmänhet. Här hittar du också andra event inom etik som är öppna för allmänheten.

SKL:s nationella etiknätverk

14 oktober
Möte i Stockholm.

Smer delar ut pris i etik

17 oktober 13.00-16.30
Smer:s etikpristagare 2018 Marie Chenik håller i en eftermiddag om "etik i praktiken"

Seminarium om screeningetik

21 november
Plats: Rosenborgsgatan 50, Karlstad, Regionens hus, Galaxen
Arrangör: Region Värmlands etikkommitté
Läs mer om seminariet i Region Värmlands kalender

Smer:s etikdag

12 december
Plats: Stockholm
Arrangör: Smer
"Vart är vi på väg? Vilka värden ska styra hälso- och sjukvården?"
Läs mer om etikdagen på smer.se