Arbeta kunskapsbaserat med hjälp av Health Technology Assessment

Health Technology Assessment (HTA), innebär systematisk utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. Detta innebär att forskning om en fråga eller ett ämne systematiskt söks fram, värderas och sammanställs vanligtvis i en rapport som publiceras.

Region Värmland utarbetar systematiska kunskapssammanställningar, så kallade HTA-rapporter. Har du förslag på områden där en HTA-rapport behöver göras är första steget att låta en bibliotekarie göra en informationssökning. Du skickar in din fråga till sjukhusbiblioteket. Du får en sammanställning av resultatet för informationssökningen och ett möte bokas in där Maria Stålhammar HTA-ansvarig i Region Värmland, frågeställaren och bibliotekarien gemensamt går igenom resultatet för informationssökningen. Vid mötet bestämmer vi hur vi går vidare.