Akut leukemi (AML och ALL)

Här hittar du vårdprocessen för akut leukemi (AML och ALL). Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Medicinkliniken, Region Värmland

Nationella resurser


Ingång till standardiserat vårdförlopp


Utredning och beslut om behandling


Behandling


Ingen information

Uppföljning


Ingen information.

Patientinformation