Lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Här hittar du vårdprocessen för lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet lymfom: Onkologikliniken, Region Värmland 
Ansvarig enhet Lymfatisk leukemi (KLL): Medicinkliniken, Region Värmland 

Nationella resurser


Ingång till standardiserat vårdförlopp


Utredning och beslut om behandling


Behandling


Ingen information.

Uppföljning


Ingen information.

Patientinformation