Testikelcancer

Här hittar du vårdprocessen för testikelcancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Onkologikliniken, Region Värmland 
Ansvarig utredande verksamhet: Urologisektionen Kirurgikliniken, Region Värmland.

Kontakta onkolog omgående för patient med ett eller fler av följande fynd vid välgrundad misstanke om testikelcancer: 
- Metastaserad sjukdom utanför lymfkörtlarna
- AFP ≥ 1000 μg/L
- B-HCG ≥ 5000 IU/L
- LD ≥ 1,5 över övre normalgränsen
- Mediastinal primärtumör

Nationella resurser


Ingång till standardiserat vårdförlopp


Utredning och beslut om behandling


Behandling


Uppföljning


Ingen information.

Patientinformation