Tjock- och ändtarmscancer

Här hittar du vårdprocessen för tjock- och ändtarmscancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Kirurgkliniken, Region Värmland

Nationella resurser


Ingång till standardiserat vårdförlopp


Utredning och beslut om behandling


Behandling


Onkologisk behandling

Inför onkologisk behandling av gastrointestinal cancer
Preoperativ onkologisk handläggning vid lokalt avancerad rektalcancer   
Strålbehandling vid rektalcancer

Kirurgisk behandling

Inskrivning inför kolorektalcancerkirurgi

ERAS information inför operation:
Kolon
Rektum

ERAS kirurgi:
Kolon
Rektum  

Operation av kolorektalcancer
Dikteringsmall (INCA) operation

ERAS Postoperativ vård:
Kolon
Rektum

Postoperativt återbesök på kirurgmottagningen

Synkrona metastaser och recidiv

Synkron metastasering  
Peritonealcarcinos 
Recidiv

Uppföljning


Patientinformation