Programområden

Inom kunskapsstyrningssystemet finns 26 programområden som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

De lokala programområdena (LPO) har bland annat i uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom sitt område samt uppföljning och analys. Arbetet är underställt kunskapsstyrningsrådet.

Programområdet leds av en sakkunnig. Till varje programområde finns också en utvecklingsledare knuten som ger metod- och processtöd.

Till programområdena

Till Region Värmlands information om respektive programområde.