Programområden

De lokala programområdena (LPO) har bland annat i uppdrag att ta emot och vara ett stöd i implementeringen av nationella kunskapsstöd inom sitt programområde.

Kunskapsstyrningsrådet stödjer och är rådgivande till LPO. Rådet är också beslutande i frågor som rör LPO som till exempel beslut om att etablera Lokala arbetsgrupper (LAG). 

Programområdet leds av en sakkunnig. Till varje programområde finns också en utvecklingsledare knuten som ger metod- och processtöd. 

Till programområdena

Till Region Värmlands information om respektive programområde.