Psykisk hälsa

Programområde psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård.

Området inkluderar barn, vuxna och äldre och berör både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola. LPO psykisk hälsa stödjer arbetet med implementering av nationellt kunskapsunderlag i Region Värmland för en ökad och jämlik psykisk hälsa.

Sakkunnig

Anna-Karin Törnqvist
anna-karin.tornqvist@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

Sakkunnig kommunrepresentant

Sophia Alm 
sophia.alm@karlstad.se

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister Region Värmland är anslutna och skickar data till:

Övriga kvalitetsregister inom området: