Receptblanketter

Information om förskrivarkoder, arbetsplatskoder och hur man beställer receptblanketter och etiketter.

Förskrivarkod

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen. Koden ska anges på samtliga recept. Undantag är recept utfärdade av veterinärer.

Gruppkod för förskrivare

Det finns gruppkoder för förskrivare som inte har svensk läkarlegitimation och som därmed saknar individuell förskrivarkod exempelvis AT-läkare.

Arbetsplatskod

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs också en arbetsplatskod. Arbetsplatskoden finns hos den region som vårdgivaren tillhör. Arbetsplatskoden utfärdas av regionen och kan vara gemensam för flera förskrivare.

Både förskrivarkod och arbetsplatskod måste anges i maskinläsbart skick på receptblanketten.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Den 1 juli 2020 togs en ny receptblankett i bruk för förskrivning till människa. Den nya receptblanketten ersätter de tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Blanketten är anpassad för de nya uppgifterna om förmån som ska anges på receptet från 2 juni 2020. Fram till och med den 30 april 2021 får de tidigare receptblanketterna användas parallellt med den nya blanketten. Från 1 maj 2021 får endast den nya receptblanketten användas.

Beställning av receptblanketter kan göras hos Strålfors tryckeri eller SKL Kommentus. Det går att beställa receptblanketter med eller utan streckkod samt klisteretiketter med streckkod. Beställningar skickas med fördel digitalt till e-postadresserna nedan. 

Strålfors AB  

E-post: customer.service@stralfors.se 
Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

SKL Kommentus

E-post: order@sklkommentus.se  
Telefon: 08-709 59 90