Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel är en lista över vilka läkemedel som Läkemedelskommittén i Värmland rekommenderar.

 

Rekommenderade läkemedel

Valet av rekommenderade läkemedel görs i huvudsak av terapigrupper inom varje område, där man noga granskar den evidens som finns för varje preparat. Utarbetade förslag har granskats och fastställts av Läkemedelskommittén i Värmland.

Rekommenderade läkemedel finns att beställa i tryckt utgåva till förskrivare via läkemedelskommitténs sekretariat. Övriga intressenter hänvisas till webbversion. 

 

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn har tagits fram i samarbete mellan de sju läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen. Listan är granskad av barnmedicin Värmland och godkänd av läkemedelskommittén.

Bakgrundsmaterial

Listan finns att beställa i tryckt utgåva till förskrivare via läkemedelskommitténs sekretariat. Övriga intressenter hänvisas till webbversion.

 

Rekommenderade läkemedel för de mest sjuka äldre

Region Värmland har, tillsammans med övriga regioner och landsting i Uppsala-Örebroregionen, tagit fram en lathund för Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre. 

Bakgrundsinformation

Listan finns att beställa i tryckt utgåva till förskrivare via läkemedelskommitténs sekretariat. Övriga intressenter hänvisas till webbversion.