Ledamöter och sekretariat

Tina Crafoord
T f ordförande, läkemedelskommittén 

Susanne Carlsson
Läkemedelschef, läkemedelsenheten

Emma Åkesson
Apotekare, läkemedelsenheten

Maria Gartman
Receptarie, läkemedelsenheten

Bengt Norberg
Överläkare, Endokrin- och diabetescentrum, Karlstad

Ola Hallén
Överläkare, verksamhetschef, hjärt- akutmedicin, Karlstad

Tomas Ahlqvist
Ordförande i STRAMA/terapigrupp infektionssjukdomar

Bodil Håkansson
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Tony Spinord Westberg
Specialistläkare, barn-och ungdomskliniken, Karlstad 

Eric Le Brasseur
Distriktsläkare, vårdcentralen Skåre

Evelina Sundström
MAS, Karlstad kommun

Linda Rågård
MAS, Karlstad kommun

Pernilla Wall
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Gunilla Hasselgren
Distriktsläkare, vårdcentralen Kil

My Lindgren
Tandläkare, Folktandvården Kronoparken