Ledamöter och sekretariat

Madelene Johanzon
Ordförande, läkemedelskommittén

Max Wirén
Sekreterare, apotekare, läkemedelsenheten

Susanne Carlsson
Läkemedelschef, läkemedelsenheten

Ola Hallén
Överläkare, verksamhetschef, hjärt- akutmedicin, Karlstad

Ingemar Hallén
Smittskyddsläkare, Smittskydd Värmland

Bodil Håkansson
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Tony Spinord Westberg
Specialistläkare, barn-och ungdomskliniken, Karlstad 

Eric Le Brasseur
Distriktsläkare, vårdcentralen Skåre

Christer Forsberg
Distriktsläkare, vårdcentralen Sunne

Pernilla Wall
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Gunilla Hasselgren
Distriktsläkare, vårdcentralen Kil

Ulla Engström
MAS, Sunne kommun

Annika Nilsson
MAS, Kils kommun

My Lindgren
Tandläkare, Folktandvården Kronoparken