Restnoteringar läkemedel

Ett läkemedel kallas restnoterat när det av någon anledning inte går att beställa från tillverkaren under en period. På denna sida delges löpande information kring restnoteringar av läkemedel, så som hur länge de väntas pågå samt vilka alternativ du som förskrivare har att välja på. Tidigare publikationer kan komma att uppdateras med ny information.

Under den rådande situationen med Covid-19-pandemin görs uppdateringar om restnoteringar i mindre utsträckning på den här sidan. Aktuell information om restnoteringar finns på Läkemedelsverkets hemsida samt i Fass. Kontakta Läkemedelscentrum om du har frågor om restnoteringar.

 

Fortum restnoterad
2020-01-20, uppdaterad 2021-04-30