Restnoteringar läkemedel

Ett läkemedel kallas restnoterat när det av någon anledning inte går att beställa från tillverkaren under en period. På denna sida delges löpande information kring restnoteringar av läkemedel, så som hur länge de väntas pågå samt vilka alternativ du som förskrivare har att välja på. Tidigare publikationer kan komma att uppdateras med ny information.

Under den rådande situationen med Covid-19-pandemin görs uppdateringar om restnoteringar i mindre utsträckning på den här sidan. Aktuell information om restnoteringar finns på Läkemedelsverkets hemsida samt i Fass. Kontakta läkemedelsenheten om du har frågor om restnoteringar.

 

Klorhexidinsprit 5 mg/ml restnoterad
2020-06-05, uppdaterad 2020-06-22

Vanquin restnoterad
2019-11-11, uppdaterad 2020-06-17

Midazolam injektionsvätska restnoterad
2020-04-27, uppdaterad 2020-06-16

Läkemedel mot klimakteriebesvär restnoterad 
2020-03-03, uppdaterad 2020-06-16

Läkemedel med diazepam restnoterade
2020-06-12

Spasmofen kommer ej tillhandahållas
2019-10-14, uppdaterad 2020-06-12

Caverject restnoterad
2019-08-14, uppdaterad 2020-06-05

Aerius munsönderfallande tablett utgår
2020-03-24

Aciclovir infusionsvätska restnoterad 
2019-08-28, uppdaterad 2020-02-04

Fortum restnoterad
2020-01-20 

Zopiklon restnoterade
2019-04-04
, uppdaterad 2020-01-14