Restnoteringar läkemedel

Ett läkemedel kallas restnoterat när det av någon anledning inte går att beställa från tillverkaren under en period. På denna sida delges löpande information kring restnoteringar av läkemedel, så som hur länge de väntas pågå samt vilka alternativ du som förskrivare har att välja på. Tidigare publikationer kan komma att uppdateras med ny information.

 

Aerius munsönderfallande tablett utgår
2020-03-24

Bondil och Caverject restnoterade
2019-08-14, uppdaterad 2020-03-10

Stesolid tablett restnoterad
2019-10-22, uppdaterad 2020-03-10

Läkemedel mot klimakteriebesvär restnoterad 
2020-03-03

Aciclovir infusionsvätska restnoterad 
2019-08-28, uppdaterad 2020-02-04

Tiacur avregistreras
2020-02-03

Fortum restnoterad
2020-01-20 

Zopiklon restnoterade
2019-04-04
, uppdaterad 2020-01-14

Vanquin restnoterad
2019-11-11

Campral enterotablett restnoterad
2019-10-22

Spasmofen kommer ej tillhandahållas
2019-10-14