Restnoteringar och licenser läkemedel

Ett läkemedel kallas restnoterat när det av någon anledning inte går att beställa från tillverkaren under en period. På denna sida delges löpande information kring restnoteringar av läkemedel, så som hur länge de väntas pågå samt vilka alternativ du som förskrivare har att välja på. Tidigare publikationer kan komma att uppdateras med ny information.

I vissa fall kan det bli aktuellt att använda licensläkemedel under tiden ett godkänt läkemedel är restnoterat. Inom Region Värmland finns ett antal generella licenser som är godkända för hela organisationen.

Under den rådande situationen med Covid-19-pandemin görs uppdateringar om restnoteringar i mindre utsträckning på den här sidan. Aktuell information om restnoteringar finns på Läkemedelsverkets hemsida samt i Fass. Kontakta Läkemedelscentrum om du har frågor om restnoteringar. 

Restmeddelande Metoklopramid - tabletter 
2021-09-15

Vitamintillsatser för parenteralt bruk restnoterat
2021-09-02

Fortum restnoterad
2020-01-20, uppdaterad 2021-04-30