Smittskydd Värmland

Vaccination mot influensa

Idag, den 19 november, startar säsongens kampanj för influensavaccination.

Internationella antibiotikaveckan - Skydda antibiotikan!

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Frågan uppmärksammas nu både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

WermlandsSmittan

WermlandsSmittan, nr 2/2019, innehåller bl.a. information om harpest, influensasäsongen 2018-2019 och rotavirusvaccinationer.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.