Klamydia

Statistik för klamydiainfektion.

Värmland per månad 2017-2019

Värmland per månad 2014-2019

Värmland, ålders- och könsfördelning 2019

Värmland 2005-2019

Sverige 2004-2018

 

Klamydia Värmland per månad 2017-2019

Klamydia Värmland per månad 2017-2019

Klamydia Värmland per månad 2014-2019

Värmland per månad 2013-2018

Klamydia Värmland, ålders- och könsfördelning 2019

Klamydia Värmland, ålders- och könsfördelning 2017

Klamydia Värmland 2005-2019

Klamydia Värmland 1997-2017

Klamydia Sverige 2004-2018

Klamydia Sverige 1995-2015

Till sidans början