Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden

MRB i Norden, sidan uppdateras fortlöpande.

VRE

Vårdavdelning 39, Universitetssjukhuset Örebro, samt vårdavdelning 7, Karlskoga lasarett, inlagda sedan 1 augusti 2019.

Samtliga sjukhus i Stockholmsområdet .

Provtagningsrutin VRE