Amöbainfektion

Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspåringspliktig sjukdom. Entamoeba dispar ska således inte anmälas enligt smittskyddslagen. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om amöbainfektion, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta samtliga hushållskontakter oavsett symtom.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid eventuell resa. Ange uppgifter om smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Amöbainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad amöbainfektion, läkarinformation

Smittskyddsblad amöbainfektion, patientinformation (ingen översättning finns) 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, information och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Lokala rutiner

Diarré

Åtgärder vid tarminfektion 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation