Botulism

Botulism är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge information till patienten om sjukdomen, hur den smittar samt starta behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Fråga patienten om sannolikt smittland och smittort. Eventuella sjukdomsfall i omgivningen och misstänkt exponerade.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.