Clostridium difficile

Clostridium difficile är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Lokala riktlinjer och rutiner

Clostridium difficile

Clostridium difficile typ 027 eller annan typ med ökad resistens

Actichlor Plus