Cryptosporidiuminfektion

Cryptosporidiuminfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Cryptosporidiuminfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation

Lokala rutiner  

Åtgärder vid tarminfektion