EHEC (enterohemorragisk E. coli)

Infektion med EHEC (enterohemorragisk E. coli) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om EHEC-infektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Var uppmärksam på risken för komplikationer.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke kan i vissa fall behöva lämna ett negativt prov före återgång till arbete/förskola - se smittskyddsblad för läkare.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom. Vidare smittspårning skiljer sig åt beroende på vilken toxinbild indexpatienten har - se smittskyddsblad för läkare.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för EHEC-infektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad EHEC (enterohemorragisk E. coli), läkarinformation 

Smittskyddsblad EHEC (enterohemorragisk E. coli), patientinformation

Översättningar av smittskyddsblad  

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Lokala rutiner

Diarré  

Åtgärder vid tarminfektion 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation