Echinokockinfektion

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Fall av misstänkt echinokocksjukdom ska handläggas på specialistavdelning och behandling bör ske på infektionsklinik eller i nära samråd med infektionsspecialist. Ge patienten information om echinokockinfektion inklusive hur det smittar och behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och om det går att närmare ange misstänkta områden.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Klinisk anmälan  

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.